O nama

Tvrtka ''Ing-jet d.o.o.'' osnovana je 2011. godine i registrirana za građenje, trgovine i uslugu. Zaposlenici su visokoobrazovani djelatnici s dugogodišnjim iskustvom na izvedbi specijalnih geotehničkih radova. Osnovne djelatnosti tvrtke su:
Opis na početnoj
 • geotehnički istražni radovi
 • zaštita iskopa građevinskih jama
 • duboko temeljenje
 • poboljšanja karakteristika tla
 • izvedba geotehničkih sidara
 • sanacije i stabilizacije pokosa
 • ojačanje konstrukcija
 • izvedba konstrukcija primjenom mlaznog betona
 • izrada projektnih rješenja
Više

Novosti

 • TE Ugljevik

  - Tvrtka Ing-jet d.o.o. izvodi armirano betonske pilote promjera 1.200 mm za potrebe temeljenja te mlazno injektirane stupnjake za potrebe temeljenja i zaštite građevne jame, u krugu Termoelektrane Ugljevik u Bosni i Hercegovini. Duljina pilota iznosi od 14,0 do 30,0 metara, a ukupna duljina iznosi preko 2.500 m. Ukupna duljina mlazno injektiranih stupnjaka iznosi oko 4.000 metara.
 • Split - Small Mall

  - Na lokaciji križanja Vukovarske i Riječke ulice u Splitu,, tvrtka Ing-jet d.o.o. sudjeluje u izvođenju zaštite građevne jame (izvedba AB pilota i pilota za "Top-down" konstrukciju) na izgradnji poslovnog centra Small Mall. Tvrtka ING-JET izvodi armirano betonske pilote, promjera 800 mm, dubine od 22 do 25 m, ukupno 133 kom. Također se izvodi i 13 armirano betonskih "Top-down" pilota dubine 25 m. U drugoj fazi predviđeno je izvesti potpornu konstrukciju - armirano tlo, koje se sastoji od torkreta i sidra.
 • Baška Voda - Hotel Slavija

  - Na lokaciji Zrinsko Frankopanska 2, u Baškoj Vodi, na objektu Hotel Slavija, tvrtka Ing-jet d.o.o. izvela je ojačanje temelja i zaštitu građevne jame. Temeljenje i zaštita jame izvedeni su tehnologijom mlazno injektiranih stupnjaka. Izvedeno je ukupno 420 komada mlazno injektiranih stupnjaka, sveukupno 3.400,0 m'.
 • Slavonski Brod - D423

  - Na križanju željezničke pruge i državne ceste D423 u Slavonskom Brodu (Osiječka ulica), tvrtka Ing-jet d.o.o., izvela je zaštitu bokova građevne jame podvožnjaka i pješačkog pothodnika ispod pruge. Zaštita je izvodena armiranobetonskom dijafragmom (podvožnjak - širina 80 cm, duljina 15 m, površina 1626 m2; pješački pothodnik - širina 50 cm, duljina 10 m, površina 643 m2). Zbog nemogućnosti prekidanja prometa vlakova, radovi se izvode u 4 faze, prema privremenoj regulaciji. U sklopu izgradnje objekta, izvan zaštićenog pružnog pojasa, dodatno se...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4