• Za pilote

  Za pilote

  U mogućnosti smo izvoditi bušene pilota velikih promjera, po potrebi i sa zacijevljenjem, u svim vrstama tla. Također, naše strojeve moguće je opremiti i opremom za izvođenje CFA i FDP pilota.
  Više
 • Za dijafragme

  Za dijafragme

  Dijafragmama se obično nazivaju konstrukcije u tlu građene In-situ (iako to i ne mora biti tako) u prethodno iskopanim dubokim prokopima u tlu. Standardne dubine dijafragmi modu biti i veće od četrdesetak metara. Debljine dijafragmi se kreću od cca 40, 50, 60 i 80 cm ...
  Više
 • Za mlazno injektirane stupnjake

  Za mlazno injektirane stupnjake

  Tehnologija mlaznog injektiranja (eng. ''jet-grouting'') je relativno mlada u usporedi sa drugim tehnologijama koje se primjenjuju u geotehnici. Postrojenje koje je potrebno za izvedbu mlaznog injektiranja sastoji se od bušilice, mixera, pumpe i silosa...
  Više
 • Za mlazni beton i sidra

  Za mlazni beton i sidra

  Sidro je element koji se ugrađuje u tlo/stijenu, a služi za armiranje i/ili prenošenje vlačnih opterećenja u tlu/stijeni. Sidro prijenosi vlačnu silu iz građevine u okolno tlo/stijenu. Osnovna podjela sidara je na ona štapna - pasivna sidra te prednapeta sidra ...
  Više