Za mlazni beton i sidra

BUŠAĆA POSTROJENJA: 


CASAGRANDE C6  


C6 je samohodno bušaće postrojenje na gusjenicama, poznatog talijanskog proizvođača geotehničke opreme Casagrande. Bušilica ima ugrađen motor  Deutz BFM 1013 C od 96 Kw koji pogoni četiri hidro pumpe  kapaciteta 80 l/mm, čime se osigurava rad kompletnog sistema upravljanja postrojenja.
Postrojenje je konstruirano za bušenje u svim uvjetima tla, uz primjenu opreme koja se aplicira na samo postrojenje. Uz mlazno injektiranje (jet-grouting) za koje je najčešće upotrebljavamo, moguće ju je koristiti i za direktna bušenja prilikom izrade mikro pilota, izrada bušotina za štapna sidra (uz upotrebu vanjskog čekića), izrada određenog tipa geotehničkih sidara, te izrada bušotina u kompaktnim materijalima i stijenama primjenom dubinskog čekića. Sa ovim tipom postrojenje također se vrši saniranje poroznih i močvarnih  terena,vodozaštita nasipa, pokosa, te saniranje temelja objekata. 
S navedenim bušaćim postrojenjem, u kombinaciji sa odgovarajućom pumpom i mješačem, u mogućnosti smo izvoditi mlazno injektiranje monofluidnom i dvofluidnom tehnologijom. 


PUNTEL PX-609

Puntel je samohodno bušaće postrojenje na gusjenicama, posebno konstruirano na način da svojim dimenzijama omogućuje ulaz i rad u prostorima malih dimenzija. Osnovne dimenzije samog stroja iznose: širina 760-1200 mm, duljina 3150 mm, visina 1750-3000 mm. Bušaće postrojenje spojeno je sa hidrauličnim crijevima na udaljenosti od 25 m, tako da pogonska jedinica ostaje u vanjskom prostoru, a bušaće postrojenje može ulazit  u zatvorene prostore. Po svojoj konstrukcijskoj osobini pruža mogućnost izrade mikro pilota promjera Ø200 mm duljine do 12 m,  izradu bušotina za štapna sidra, primjenom dubinskog čekića može radit u uvjetima kompaktnih stijena sa promjerom od Ø76 mm. Također koristi pribor za mlazno injektiranje (jet-grouting) promjera 60 mm za jednofluidni sistem. Toranj se može prilagodit visinama prostorija od 2,5 m do 3,75 m. U tim slučajevima koriste se kratke bušaće šipke Ø60×0,9 m ili Ø60×1,5 m
Osnovni pogon je sa gumenim gusjenicama tako da ne oštećuje podlogu na kojoj se odvija radna aktivnost u zatvorenoj prostoriji. Vertikalnost se postiže sa četiri stabilizatora koja daju veću mogućnostima manevarskog učinka stroja, kupola stroja rotira oko svoje osi i na taj način opseg radne aktivnosti je povećan i u ograničenim prostornim mogućnostima.
Kod saniranja vodopropusnosti u prostorijama, koristimo jet-grouting sa jednofluidnim priborom. Za obavljanja te operacije, postrojenje se hidrauličkim crijevima preko ispirne glave spaja sa visokotlačnom pumpom triplex, koja tlači suspenziju kroz bušači pribor  sa radnim tlak  od 400bara.
Ovo postrojenje može vršit direktna bušenja što mu omogućuje i široku primjenu u raznim uvjetima. U tim situacijama skida se dio okretne glave sa čeljustima za jet-grouting i montira se vratilo sa amortizerom za udarna torziona opterećenja.