Za mlazno injektirane stupnjake

BUŠAĆA POSTROJENJA:

CASAGRANDE C6  

C6 je samohodno bušaće postrojenje na gusjenicama, poznatog talijanskog proizvođača geotehničke opreme Casagrande. Bušilica ima ugrađen motor  Deutz BFM 1013 C od 96 Kw koji pogoni četiri hidro pumpe  kapaciteta 80 l/mm, čime se osigurava rad kompletnog sistema upravljanja postrojenja.
Postrojenje je konstruirano za bušenje u svim uvjetima tla, uz primjenu opreme koja se aplicira na samo postrojenje. Uz mlazno injektiranje (jet-grouting) za koje je najčešće upotrebljavamo, moguće ju je koristiti i za direktna bušenja prilikom izrade mikro pilota, izrada bušotina za štapna sidra (uz upotrebu vanjskog čekića), izrada određenog tipa geotehničkih sidara, te izrada bušotina u kompaktnim materijalima i stijenama primjenom dubinskog čekića. Sa ovim tipom postrojenje također se vrši saniranje poroznih i močvarnih  terena,vodozaštita nasipa, pokosa, te saniranje temelja objekata.
S navedenim bušaćim postrojenjem, u kombinaciji sa odgovarajućom pumpom i mješačem, u mogućnosti smo izvoditi mlazno injektiranje monofluidnom i dvofluidnom tehnologijom.


PUNTEL PX-609

Puntel je samohodno bušaće postrojenje na gusjenicama, posebno konstruirano na način da svojim dimenzijama omogućuje ulaz i rad u prostorima malih dimenzija. Osnovne dimenzije samog stroja iznose: širina 760-1200 mm, duljina 3150 mm, visina 1750-3000 mm. Bušaće postrojenje spojeno je sa hidrauličnim crijevima na udaljenosti od 25 m, tako da pogonska jedinica ostaje u vanjskom prostoru, a bušaće postrojenje može ulazit  u zatvorene prostore. Po svojoj konstrukcijskoj osobini pruža mogućnost izrade mikro pilota promjera Ø200 mm duljine do 12 m,  izradu bušotina za štapna sidra, primjenom dubinskog čekića može radit u uvjetima kompaktnih stijena sa promjerom od Ø76 mm. Također koristi pribor za mlazno injektiranje (jet-grouting) promjera 60 mm za jednofluidni sistem. Toranj se može prilagodit visinama prostorija od 2,5 m do 3,75 m. U tim slučajevima koriste se kratke bušaće šipke Ø60×0,9 m ili Ø60×1,5 m
Osnovni pogon je sa gumenim gusjenicama tako da ne oštećuje podlogu na kojoj se odvija radna aktivnost u zatvorenoj prostoriji. Vertikalnost se postiže sa četiri stabilizatora koja daju veću mogućnostima manevarskog učinka stroja, kupola stroja rotira oko svoje osi i na taj način opseg radne aktivnosti je povećan i u ograničenim prostornim mogućnostima.
Kod saniranja vodopropusnosti u prostorijama, koristimo jet-grouting sa jednofluidnim priborom. Za obavljanja te operacije, postrojenje se hidrauličkim crijevima preko ispirne glave spaja sa visokotlačnom pumpom triplex, koja tlači suspenziju kroz bušači pribor  sa radnim tlak  od 400bara.
Ovo postrojenje može vršit direktna bušenja što mu omogućuje i široku primjenu u raznim uvjetima. U tim situacijama skida se dio okretne glave sa čeljustima za jet-grouting i montira se vratilo sa amortizerom za udarna torziona opterećenja.


KLEMM KR-708

Bušaće postrojenje Klemm je samohodna bušilica na gusjenicama u koju je ugrađen motor Perkins 1004-40T od 78,5Kwpri 2300okr/min. U kombinaciji sa 4 hidraulične pumpe i radnim tlakom u sistemu od 250 bara daje optimalne uvijete za upravljanje sa postrojenjem. Ova bušilica namijenjena je za izradu vodene zaštite, injektiranje terena zasićenih vodom ili saniranje temelja koji su izloženi pucanju uslijed kretanja tla ili vibracija zbog prometa. 
Po svojim konstrukcijskim osobinama isključivo je namijenjena za rad mlaznog injektiranja (jet-grouting) sa jednofluidnim ili dvofluidnim priborom. Postrojenje je kompletirano sa kompjuterom na kojem se očitavaju parametre bušenja i prati svaka promjena u procesu izvođenja injektiranja.
Rad postrojenja također daje mogućnost izvođenja stupnjaka kružnog presjeka ili kombinacija izrade panela.
Uz postrojenje se priključuje triplex pumpa koja tlači injekcionu smijesu kroz bušaći pribor (jednofluidni ili dvofluidni). U radu sa dvofluidnim priborom dodaje se visoko tlačni kompresor 20 bar i 20 m3/min. Uspješnost izvođenja injektiranja kod dvofluidnog pribora ovisi o protočnosti zraka kroz pribor, te kvaliteti ispirnih glava kroz koji prolazi medij za injektiranje i kvaliteti ispirne glave za zrak. 


OSTALA OPREMA:

CASAGRANDE MIX 20

Casagrande Mix 20 je sastavni dio jet -grouting opreme i namijenjen je za izradu injekcione smjese kojom se vrši injektiranje terena  preko triplex pumpe P550. Osnovni elementi Mix-a 20  je vodeni rezervoar kapaciteta 1050 l koji je povezan sa mješaćem za smjesu cementa i vode, kapacitet miksera 20m3/h i volumena  1250 l. U mikseru se odvija miješanje cementa sa vodom, a cement mora prethodno proć kroz žičano pletivo finoće 1 mm2 na taj način se odstranjuju čestice kvarca koji su najčešći  uzročnik štopanja mlaznica na priboru za jet - grouting. Mikser je postavljen na 3 elektronske vage,koje daju podatke o težinskom odnosu vode i cementa prema projektnoj recepturi. Tako izmiješana smijesa, jednostepenom cetrifugalnom pumpom se prebacuje u agitator. Volumen agitatora je 2050 l  i sa 200okrt./-1 zadržava smjesu  u žitkom stanju. Iz agitatora smijesa se kanalizira na usisni vod triplex pumpe P550, koja smjesu tlači prema bušaćem priboru za bušenje i injektiranje.Upravljanje mikserom vrši se pneumatskim komandama i elektromagnetskim ventilima koji rade na nisko naponskoj mreži od 24V. Mikser je dizajniran na način da je operater u kabini u kojoj se nalazi upravljački pult. Praćenje procesa izrade injekcione smjese kontrolira se sklopkama kojima se dozira količina vode ili cementa ovisno o potrošnji smjese pri injektiranju terena. Cijeli proces izrade smijese je automatiziran.Uz mikser 20 kompletiran je i silos za cement kapaciteta 50 t koji je spojen sa pužem za transport cementa u mikser .CASAGRANDE P550

Casagradne P550 je motorna pumpa za jet-grouting koja se priključuje visokotlačnim crijevima na ispirnu glavu bušaćeg pribora koji se nalazi u postrojenju i sa kojim se vrši bušenje  i injektiranje stupnjaka.Osnovni segmenti koji čine cijelinu pumpe sastoje se od motor Scanija - D12 od 320 KW, mjenjačka kutija sa pet stupnjeva promijene prijenosa, kvačila koje omogućuje promjenu brzine sa sigurnosnim elementom (automatsko isključenje motora kad tlak iz bilo kojeg razlog poraste na 500 bara), te od triplex pumpe sa klipovima fi 100×470mm i tri ventila za usis smjese i tri tlačna vetila za radni tlak smjese. Mjenjačka kutija pumpe spojena je sa kardanskim vratilom na lančanik koji pokreće koljenasto vratilo (radilicu)na kojoj se nalaze križne glave i klipovi koji tlače smijesu prema priboru za injektiranje. Pumpa na sebi ima manometar koji registriraju tlak u tlačnoj komori pumpe, manometar za praćenje podmazivanje klipova i križnih glava,brojčanik broja okretaj motora i radni sati pumpe. Također pumpa na svojoj tlačnoj komori ima ugrađen sigurnosni ventil koji se aktivira u uvjetima  ako kvačilo iz nekog razloga ne isključi motor a tlak poraste prema ekstremnim vrijednostima. Zbog faktora sigurnosti i visokih tlakova,  proizvođač je propisao osnovni standard radnih sati nakon kojih se mijenjaju dijelovi i pojedine brtve koje su izložene trenju i habanju. Sistem za podmazivanje lančanika, klipova, križnih glava i koljenastog vratila u svom sistemu ima 320 l ulja sa filterima finoće 0,15 mm.Upraljanje pumpom odvija se preko pneumatske instalacije i elektromagnetskih ventila koji omogućavaju sinkronizaciju brzine sukladno opterećenjima odnosno tlaku kojeg želimo postići za injektiranje terena.