Za dijafragme


CASAGRANDE  B-125


Casagrande B-125 je samohodno bušilica na gusjenicama, konstruirana za izvođenje dijafragme debljine  400, 500, 600 i 800 mm, maksimalne dubine 28,00 m. U postrojenje je  ugrađen motor Cummins QSB 5.9 snage 160KW pri 2200okr/-1, u kombinaciji sa tri hidraulične pumpe kje su kapaciteta od 90 l do 160 l/min. Preko njih se odvija  upravljanje rada postrojenja. Osnovnu konstrukciju postrojenja čini radno vitlo tip Zoller 6.25 KG u koji je ugrađena hidraulična kočnica koja daje uvijete pouzdanog upravljanja sa vitlom.
Hidro-motor je ukopčan na vitlo preko planetarnog ozubljenja, koji multiplicira zakretni momenat hidro motora i smanjuje robusnost izvedbe vitla. Nazivni kapacitet potezne sile na vitlu je 112KN, u prvoj brzina vitla se odmata 78m/min, a druga brzina je 93m/min, promjer sajle fi 24(6×37+ČJ) sa prekidnom silom 1750N/mm2. Osnovna uloga radnog vitla da kontrolira slobodan pad i iskop hidro grabilice preko centralnog koloturnika, koji je smješten na ''kelly'' šipki sa hidro grabilicom. ''Kelly'' šipka je kvadratnog presjeka gdje su rubovi šipke ojačani sa visoko legiranim limom, a na šipki se nalazi graničnik i vodilica koja omogućava zaustavljanje svake šipke i držanje  šipke u strogoj vertikalnosti  prilikom kopanja dijafragme. Kelly šipke spojene su u teleskop duljine 3×11,57 m tako da svaka šipka povlači jedna drugu do željene  dubine kopanja dijafragme.Kontrola vertikalnosti prati se na ekranu pomoću dijagrama, a dubina kopanja kontrolirana je elektronskim sistemom. Grabilica se montira na ''Kelly'' šipku preko prirubnice i spaja se sa četiri svornjaka koji se osiguravaju sa klinovima elipsastog presjeka. Na grabilicu se spajaju visokotlačna crijeva od 1"×40 m koja dolaze sa bubnjeva postrojenja, i odmataju  se sinkronizirano sukladno dubini dijafragme.
Radni tlak otvaranje čeljusti grabilice je 120 bar, a tlak zatvaranja čeljusti je od 250 do 300 bara. Profil kopanja kanala dijafragme drži se vodilicama koje su ugrađene na tijelo grabilice, vodilice su duljine 1m i širine profila kanala. Kako su čeljusti grabilice izložene habanju zbog visokog trenja u kontaktu sa materijalima koji se iskapaju, čeljusti na sebi imaju ugrađene zube ESKO 25 i rubovi čeljusti se navaruju sa tvrdim elektrodama koje su bogate karbidima tvrdoće do 60Hrc.


HITACHI KH-100

Poslužni bager (dizalica) za pomoćne radove pri izvedbi armiranobetonskih djafragmi. Osnovna namjena kod izvedbe armiranobetonskih dijafragmi je ugradnja armaturnih koševa. Pogonjen je motorom Hino EL100 maksimalne snage 90 kW. Ukupna težina iznosi 31,8 t, maksimalna nosivost 30,0 tona, a doseg od 13,0 do 31,0 metar.