Ing-jet d.o.o

Tvrtka ''Ing-jet d.o.o.''  osnovana je 2011. godine i registrirana za građenje, trgovine i uslugu. Zaposleni djelatnici su visokoobrazovani i s dugogodišnjim iskustvima na izvedbi geotehničkih radova.


Osnovna specijalnost tvrtke ''Ing-jet d.o.o.'' je i izvođenje radova u području geotehničke djelatnosti. Prethodno iskustvo djelatnici su stekli tijekom rada u nekadašnjim najjačim geotehničkim tvrtkama, te u tvrtki ''Conex d.o.o.'' i "Geo-jet" i to na poslovima u zemlji i inozemstvu (pretežno u Afričkim i Azijskim državama).


Poduzeće razvija specijalističke geotehničke djelatnosti, te redovito modernizira postojeću opremu u području izvođenja radova zaštite iskopa građevinskih jama tehnologijom mlaznog injektiranja i izvedbom armiranobetonskih i glinobetonskih dijafragmi. Također izvodimo i ostale specijalističke radove iz područja geotehničkih djelatnosti (npr. armiranobetonski bušeni piloti, geotehnička prednapeta i pasivna, stalna i privremena sidra, radove konsolidacionog injektiranja u raznim vrstama tla kao i građevinskih konstrukcija. Izvodimo i radove dreniranja tla (duboke drenažne bušotine) kao i ugradnju mlaznog betona. Također izvodimo i geotehničke istražne radove (istražno bušenje tla).


Za potrebe izvođenja radova iz svoje djelatnosti posjedujemo nekoliko kompleta garnitura (osnovni stroj sa svim pratećim strojevima i opremom) koje osiguravaju istovremeno i nesmetano izvođenje istih poslova na nekoliko gradilišta, a što je možda i važnije, u slučaju pojave nekih nepredviđenih okolnosti (npr. havarija stroja) neće biti posebnih problema da se posao privede kraju korištenjem druge garniture.


Osnovne djelatnosti tvrtke:

  • GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI (istražno bušenje, probna polja, testiranja temeljnih konstrukcija i sustava)
  • ZAŠTITE ISKOPA GRAĐEVINSKIH JAMA (armirano betonskim dijafragmama sa ili bez sidara, glinobetonskim dijafragmama, mlaznim injektiranjem (jednofluidnim odnosno dvofluidnim sustavom) sa ili bez dodatnog brtvljenja dna jama, armiranobetonskim pilotima velikog i malog proimjera, čeličnim pilotima, čeličnim žmurjem, injekcione zavjese)
  • DUBOKO TEMELJENJE (piloti velikog promjera (armirano betonski ili čelični, izvedeni cast-in situ odnosno predgotovljeni), piloti malog promjera (izvedenih raznim postupcima i uz korištenje raznih materijala (beton, čelik, injekcijska smjesa i dr.),paneli armirano betonskih dijafragmi, kombinirane konstrukcije).
  • POBOLJŠANJA KARAKTERISTIKA TLA (mlaznim injektiranjem (jednofluidnim odnosno dvofluidnim sustavom), armiranobetonskim pilotima malog i velikog promjera, čeličnim pilotima i mikropilotima, šljunčanim pilotima, vertikalnim drenovima)
  • IZVEDBA GEOTEHNIČKIH SIDARA (TRAJNIH ODNOSNO PRIVREMENIH) (štapna (pasivna) sidra u rasutim materijalima i u stijenama, prednapeta sidra u rasutim materijalima tla i u stijenama)
  • SANACIJE I STABILIZACIJE POKOSA (sustavom mlazno injektiranih stupova tla, sustavom dreniranja, potpornim konstrukcijama, kombinacijom prethodnih tehnologija i dr.)
  • OJAČANJE KONSTRUKCIJA (injektiranjem, sprezanjem sponama i zategama, štapnim sidrima, ugradnjom karbonskih traka)
  • IZVEDBA KONSTRUKCIJA PRIMJENOM MLAZNOG BETONA