Izvedba geotehničkih sidara

 

- štapna (pasivna) sidra u rasutim materijalima tla i u stijenama
   
- prednapeta sidra u rasutim materijalima tla i u stijenama