Duboko temeljenje

 

- piloti velikog promjera (armirano betonski ili čelični, izvedeni cast-in situ odnosno predgotovljeni)
   
- piloti malog promjera (izvedenih raznim postupcima i uz korištenje raznih materijala (beton, čelik, injekcijska smjesa i dr.))
   
- paneli armirano betonskih dijafragmi
   
- kombinirane konstrukcije