Izvedba konstrukcija primjenom mlaznog betona

 

- osiguranje površina iskopa u stijenama
   
- osiguranje pokosa izvedenih u sitnozrnim tlima (uz obavezno osiguranje odgovarajućim procjednicama)
   
- ojačanje zidova i drugih konstrukcija